5.00(2 Ratings)

Pendampingan Baitul Maal

Assalammualaikum wr. wb
Bismillahirrahmanirrahim
Ahlan wa sahlan di e-mentoring pendampingan pilar Baitulmaal
 

AT- TAUBAH : 18

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ ۗفَعَسٰٓى اُولٰۤىِٕكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Definisi
Istilah Baitulmaal tidak ada dalam Alquran, tapi telah digunakan oleh Rasulullah setelah perang Badar (624 Masehi). Baitul Maal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti “rumah”, dan al-mal yang berarti “harta”. Baitulmaal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitulmaal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. 

Baitulmaal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Tempat untuk mengelola dan mendistribusikan ghanimah, zakat maal, zakat fitrah, wakaf, jizyah (pembayaran dari non-Muslim untuk menjamin perlindungan keamanan), kharraj (pajak atas tanah atau hasil tanah). 

Untuk membedakan Baitul Maal yang akan kita aktivasi dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang telah ada, kita akan menyebut Baitul Maal ini sebagai Baitul Maal Orisinal atau Baitul Maal Masjid yang disingkat BMM.

Dalam kaitannya dengan perundang-undangan di Republik Indonesia, maka BMM bisa disebut sebagai lembaga sosial, bisa juga disebut dengan lembaga swadaya masyarakat. BMM bisa pula disebut sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam UU Badan Amil Zakat Nasional. Bisa pula disebut sebagai Nadzir dalam Undang-undang Badan Wakaf Indonesia. Yang jelas BMM bukanlah lembaga keuangan. Bukan Bank, bukan pula koperasi simpan pinjam.

Tujuan

 1. Menjalankan perintah Allah dalam memakmurkan masaajidallah
 2. Memahami pentingnya kita menegakkan pilar baitulmaal
 3. Memahami dan mempraktekkan program mandatori yang bisa di aktivasi dan melakukan soft launching Baitul Maal Masjid

Subjek Aktivasi 
Penggerak dari aktivasi program ini adalah Ketua/Takmir/Jamaah yang telah mengikuti pelatihan masjid billionaire atau yang telah ditunjuk.

Objek Aktivasi Program
Pengurus, Jamaah dan masyarakat yang ada diradius 5 km atau 5-10 RT yang ada disekitar masjid

Program yang akan diaktivasi

 1. Pendataan Mustahik Produktif disekitar masjid (MPM) 
 2. Program Infaq Beras Masjid (IBM)
 3. Program Pasar Bahagia Masjid (PBM)
 4. Persiapan dan soft launching Baitul Maal Masjid (BMM)

Durasi Pendampingan
Pendampingan Baitullah akan berjalan selama 2-3 bulan efektif secara online (platform & zoom). Silahkan sahabat untuk membaca secara lengkap info, kurikulum pada laman ini.

PETUNJUK MEMULAI
Setelah sahabat membaca info pada laman ini, silahkan menekan tombol berwarna biru (enroll) untuk memulai e-mentoring pilar Baitulmaal. Selamat belajar dan bergerak. 

Course Info
Curriculum
Reviews
Apa yang akan kita pelajari & praktekkan??
 • 1. Dapat memahami pentingnya memakmurkan masaajidallah dengan menegakkan pilar baitulmaal
 • 2. Dapat memahami dan mempraktekkan pentingnya masjid peduli dan menjadi solusi atas permasalahan sosial yang di masyarakat dan umat
 • 3. Dapat memahami & mempraktekkan konsep baitulmaal dalam mengelola dan mengoptimalkan zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF) menjadi berbagai program kebaikan untuk memakmurkan masaajidallah

Course Curriculum

Pengantar Pilar Baitulmaal
Mereview pemahaman tentang pentingnya pilar baitulmaal sebagai mesin penggerak kemakmuran masjid

 • DNA Baitul Maal Masjid (1)
  00:00:00
 • DNA Baitul Maal Masjid (2)
  00:00:00
 • Sejarah Baitul Maal
  00:00:00
 • Modul Sejarah Baitul Maal

Pendataan Mustahik Produktif Masjid (MPM)
Akttivasi program pendataan mustahik produktif yang ada disekitar masjid yang akan menjadi objek utama dan pertama dalam berbagai program kebaikan oleh Baitul Maal Masjid (BMM)

 • Pengantar Pendataan Mustahik Produktif Masjid
  00:00:00
 • Modul Pendataan Mustahik Produktif Masjid

Aktivasi Program Infaq Beras Masjid (IBM)
Aktivasi program infaq beras yaitu pemberian beras secara rutin kepada mustahik disekitar masjid yang telah terdata

 • Pengantar Infaq Beras Masjid (IBM)
  00:00:00
 • Modul Infaq Beras Masjid (IBM)

Aktivasi Program Pasar Bahagia Masjid (PBM)
Aktivasi program penyediaan bahan kebutuhan pokok kepada jamaah setelah mengikuti berbagai kegiatan ibadah dan kajian di masjid setiap pekannya

 • Pengantar Pasar Bahagia Masjid
  00:00:00
 • Modul Pasar Bahagia Masjid

Aktivasi & Soft Launching Baitul Maal masjid (BMM)
Aktivasi dan persiapan soft launching Baitul Maal Masjid untuk mengelola ZISWAF dan program-program sosial kemasjidan

 • Pengantar Soft Launching Baitul Maal Masjid
  00:00:00
 • Modul Persiapan Soft Launching Baitul Maal Masjid

Penutup Pilar Baitul Maal
Alhamdulillah, anda telah menyelesaikan pendampingan pilar baitul maal

 • Penutup & Buku Pedoman BMM

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 2 Ratings
5
2 ratings
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Materi yang disediakan

 • Video pendampingan
 • Kertas Aksi /Action Plan
 • Buku pedoman Pelaksanaan Program
 • Akses penuh seumur hidup
 • Akses di perangkat seluler
 • Sertifikat penyelesaian

Untuk siapa pendampingan ini

 • Alumni Pelatihan Masjid Billionaire